Over ons

hal

De Vrienden van het UMCG veraangenamen het verblijf van de patiënt en bezoeker van het UMCG. Naast het opzetten en onderhouden van het vrijwilligerswerk, ondersteunt de stichting via fondsenwerving en evenementen diverse projecten binnen het UMCG die het algemeen doel van de stichting uitstralen.

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de realisatie van de oncologische verblijfsruimte De Stee, het kindertheater en de buitenspeeltuin bij het Beatrix Kinderziekenhuis.

Stichting Vrienden van het UMCG is een zogenoemd Goede Doelen Fonds en is mede afhankelijk van giften, legaten en donaties. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij financiering vanuit het reguliere budget van het UMCG ontbreekt of niet toereikend is. De stichting doet haar werk zonder winstoogmerk.