ANBI


Vrijwilligers & Vrienden UMCG is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Ook betekent dit dat Vrijwilligers & Vrienden UMCG geen belasting hoeft te betalen over uw nalatenschappen of schenkingen.

Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie leest u op onze pagina Schenken met belastingvoordeel.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 8003.17.191


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Vrijwilligers & Vrienden UMCG

Vrijwilligers & Vrienden UMCG
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: stichtingvriendenumcg@umcg.nl
IBAN: NL32 INGB 0682 324604
RSIN:  8003.17.191

Stichting Fonds Familie in de Buurt

Stichting Fonds Familie in de Buurt
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: stichtingvriendenumcg@umcg.nl
IBAN: NL83 INGB 0682 3341 62
RSIN:  8170.13.520

Voor onze jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende pagina op onze website: https://vriendenumcg.nl/wie-we-zijn/jaarverslag/