ANBI

Stichting Vrienden van het UMCG is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat uw gift aan Stichting Vrienden van het UMCG aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Ook betekent dit dat Stichting Vrienden van het UMCG geen belasting hoeft te betalen over uw nalatenschappen of schenkingen.

Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aan Stichting Vrienden van het UMCG aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie leest u op onze pagina Schenken met belastingvoordeel.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 8003.17.191


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Stichting  Vrienden van het UMCG

Stichting Vrienden van het UMCG
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: stichtingvriendenumcg@umcg.nl
IBAN: NL32 INGB 0682 324604
RSIN:  8003.17.191

Stichting Fonds Familie in de Buurt

Stichting Fonds Familie in de Buurt
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Telefoon: (050) 361 35 57
Email: stichtingvriendenumcg@umcg.nl
IBAN: NL83 INGB 0682 3341 62
RSIN:  8170.13.520

Voor onze jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende pagina op onze website: https://vriendenumcg.nl/wie-we-zijn/jaarverslag/