Missie en Visie

Visie UMCG

“Van mens tot mens, in alles wat we doen
We werken voor en met mensen, bij alles wat we doen:
in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.
We zetten ons allemaal in voor de gezondheid en het welzijn
van mensen. Hun belang is leidend bij alles wat we doen.
We verliezen dat belang geen moment uit het oog en luisteren
naar wat patiënten zeggen. Want patiënten weten vaak zelf
wat er goed gaat en wat beter kan. Wat patiënten hebben
meegemaakt, doet er voor ons toe. Zo versterken we onze
zorg in het UMCG, maar ook in de hele zorgketen met andere
zorgverleners.”

Visie Vrijwilligers & Vrienden UMCG

Vrijwilligers & Vrienden UMCG sluit aan bij de visie van het UMCG en wil een toegevoegde waarde zijn op de patiëntenzorg in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De patiënten van het UMCG komen naar het ziekenhuis voor diagnose, behandeling en/of zorg. De wensen en noden van de patiënt zijn wellicht heel divers, een ding is zeker iedere patiënt wil graag gastvrij, behulpzaam en humaan ontvangen en begeleid worden tijdens zijn bezoek of verblijf in het ziekenhuis. Patiënten kunnen ondersteunen, wegwijs maken, verstrooiing bieden of het verblijf veraangenamen. Daaraan willen de Vrienden van het UMCG bijdragen!

Missie Vrijwilligers & Vrienden UMCG

Vrijwilligers & Vrienden UMCG herkennen zich in de woorden zie de mens en van mens tot mens als missie voor hun werk. Zij dragen bij aan de missie door te werken aan een mensgericht welkom en verblijf van de patiënt. Zij doen dat vrijwillig, en zijn daartoe goed georganiseerd.

Onze slogan luidt dan ook:

net dat beetje meer