Wie we zijn

De  Vrienden van het UMCG is in 1989 opgericht en zorgt met inzet van meer dan 400 vrijwilligers voor net dat beetje meer binnen het UMCG. Door middel van fondsenwerving, een andere belangrijke taak van de stichting, kunnen de activiteiten ten behoeve van het welzijn van de patiënt bekostigd en gerealiseerd worden.

De personele bezetting van de stichting bestaat uit een algemeen manager, een manager vrijwilligerszaken, een stafadviseur en een secretaresse. Deze functies worden gefinancierd uit het reguliere UMCG budget. Het bestuur bestaat uit vijf (onbezoldigde) leden en heeft een adviserende en controlerende functie.

Het algemeen doel van de stichting is het verblijf van de patiënt in het UMCG te veraangenamen. Naast het opzetten en onderhouden van het vrijwilligerswerk, ondersteunt de stichting via fondsenwerving en evenementen diverse projecten binnen het UMCG die het algemeen doel van de stichting uitstralen.

Stichting Vrienden van het UMCG is een zogenoemd Goede Doelen Fonds en heeft de ANBI-status en  is mede afhankelijk van giften, legaten en donaties. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij financiering vanuit het reguliere budget van het UMCG ontbreekt of niet toereikend is. De stichting doet haar werk zonder winstoogmerk.

Fiscaal nummer: 8003.17.191.B.01
KvK-nummer: 41011776