Steun ons

Word donateur

Vrijwilligers & Vrienden UMCG is de interne vrijwilligersorganisatie van het UMCG die met hart en handen geeft om het welbevinden van de patiënten. Dit doen we o.a. door het geven van extra aandacht en ondersteuning tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Samen met u willen wij het UMCG een plek maken waar patiënten en familie zich gezien en gesteund voelen.

Wij hebben uw hulp hard nodig

Welzijn en evenementen voor patiënten
Wilt u een patiënt extra aandacht en afleiding geven tijdens zijn verblijf in het UMCG en ons werk ondersteunen? Met uw donatie steunt u onze werkzaamheden. Hiermee maakt u onze patiënten service, welzijnsactiviteiten en (sponsor)projecten mogelijk.

Fonds familie in de Buurt

Met dit fonds ondersteunen wij de naaste familie van opgenomen patiënten wanneer dit nodig blijkt te zijn. De ondersteuning bestaat uit een financiële tegemoetkoming met betrekking tot reis en verblijfskosten, zodat de patiënt, tijdens een zware behandeling/opname, familie in de buurt kan hebben.

De aanvraagprocedure voor een financiële tegemoetkoming ligt in handen van het team Medisch Maatschappelijk werk en wordt door betrokkenen familie aangevraagd via de maatschappelijk werker van de betreffende patiënt. Vrijwilligers & Vrienden UMCG speelt geen rol in deze procedure.

U kunt uw gift overmaken naar:
IBAN NL32 INGB 0682324604 t.n.v. de Stichting Vrienden van het UMCG te Groningen, o.v.v. “gift”.

Fonds Familie in de Buurt heeft een eigen rekeningnummer. Uw gift aan dit fonds kunt u overmaken naar IBAN NL83 INGB 0682 3341 62 t.n.v. de Stichting Vrienden van het UMCG, o.v.v. “gift”.

Hulp nodig?
Voor vragen over een periodieke schenking kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. stichtingvriendenumcg@umcg.nl

Wilt u liever telefonisch contact over een eventuele gift of meer informatie? Bel ons tussen 08:30-16:00 uur op (050) 361 35 57