Nalaten aan Vrijwilligers &Vrienden UMCG

Vrijwilligers & Vrienden UMCG is de interne vrijwilligersorganisatie van het UMCG die met hart en handen geeft om het welbevinden van de patiënten. Dit doen we o.a. door het geven van extra aandacht en ondersteuning tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Samen met u willen wij het UMCG een plek maken waar patiënten en familie zich gezien en gesteund voelen.

U steunt ons misschien al. Daar zijn we u heel dankbaar voor! U kunt ons blijven steunen door Vrijwilligers & Vrienden UMCG op te nemen in uw testament. Een bijzondere manier om iets moois na te laten. Ook hoeft u over het deel dat u aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG schenkt geen belasting te betalen.

Hoe regelt u het

Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Het kan u ook een rustig gevoel geven te weten dat het geregeld is. U kunt op verschillende manieren nalaten aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG:

  • – Legaat: u laat dan een vast bedrag, bepaalde goederen of een percentage van uw nalatenschap na.
  • – Mede-erfgenaam: U kunt in uw testament meerdere erfgenamen benoemen. Naast uw familieleden bijvoorbeeld ook vrienden en goede doelen. Dit zijn dan allemaal mede-erfgenamen. U kunt per mede-erfgenaam laten vastleggen welk percentage van de nalatenschap iedereen ontvangt.
  • – Erfgenaam: Het is ook mogelijk om Vrijwilligers & Vrienden UMCG te benoemen tot uw enige erfgenaam. Daarnaast kun u dan natuurlijk legaten vastleggen voor dierbaren en andere goede doelen.

Dit regelt u allemaal bij de notaris.

Gegevens voor notaris

Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Vrijwilligers & Vrienden UMCG in uw testament:

Vrijwilligers & Vrienden van het UMCG, gevestigd te Groningen, postadres: Postbus 30.001, 9700 RB Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41011776

Meer weten?

Wilt u weten wat u allemaal moet regelen? Hebt u vragen over de mogelijkheden bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG of over de notaris? Neem dan contact met ons op via stichtingvriendenumcg@umcg.nl of via (050) 3613557.

Samen geven we de patiënten in het UMCG met hart en handen net dat beetje meer.