Schenken met belastingvoordeel

Wilt u Vrijwilligers & Vrienden UMCG gaan steunen of uw bijdrage verhogen? Dan is een periodieke schenking misschien iets voor u! Met een schenking krijgt u aan het eind van het jaar een deel van uw gift weer terug van de belastingdienst. U betaalt dus minder dan u schenkt!

Met een schenkingsovereenkomst kunt u alle giften aftrekken van de belasting.

U krijgt belastingvoordeel als uw schenkingen of giften tezamen meer zijn dan € 60,- en minimaal 1% en maximaal 10% bedragen van uw belastbaar inkomen. Alles wat daarbuiten valt, kan niet van de belasting worden afgetrokken. Tenzij u uw schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst.

Met een schenkingsovereenkomst kunt u alle giften aftrekken van de belasting.

Met een schenkingsovereenkomst kunt u al uw giften aftrekken van de belasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Dit kan sinds 1 januari 2014 via een schenkingsovereenkomst, zonder tussenkomst van de notaris. Uw gift moet dan wel een looptijd hebben van minimaal 5 jaar. Aan deze schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden.

De voordelen op een rij:

  • – Uw donatie is volledig aftrekbaar
  • – De belastingdienst betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking
  • – Vrijwilligers & Vrienden UMCG is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
  • – Vrijwilligers & Vrienden UMCG hoeft geen schenkbelasting te betalen dus uw gehele gift komt ten goed van Vrijwilligers & Vrienden UMCG

Periodiek schenken eenvoudig te regelen in drie stappen

Het is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken. Wij helpen u graag.

  1. Download hier de schenkingsovereenkomst, vul deze in en onderteken die overeenkomst. Onze voorkeur gaat uit naar betaling per machtiging, dan hebben zowel u als wij er geen omkijken meer naar. De machtiging eindigt na de afgesproken periode.
  2. Stuur het formulier naar: Vrijwilligers & Vrienden UMCG, Huispostcode XA 54 , Antwoordnummer 229, 9700VB Groningen
  3. Vrijwilligers & Vrienden UMCG ondertekent en nummert de overeenkomst en stuurt u een kopie van het ondertekende exemplaar, voorzien van een transactienummer, retour.
  4. Hiermee kunt u bij uw belastingaangifte het volledige bedrag van uw schenking aftrekken.
  5. Heeft u vragen over schenken met belastingvoordeel? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (050) 361 35 57 of stichtingvriendenumcg@umcg.nl.

Voor u is een schenkingsovereenkomst een makkelijke manier om op een voordelige manier Vrijwilligers & Vrienden UMCG te steunen. Voor Vrijwilligers & Vrienden UMCG betekent uw periodieke schenking de financiële zekerheid die we nodig hebben om ook de komende jaren de patiënten in het UMCG extra aandacht en ondersteuning te kunnen bieden.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel

Stel u heeft een jaarinkomen van € 35.000,- en doneert elk jaar € 100,00 aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Dan zit u in belastingschijf 3 van 40,4%. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u uw bijdrage verhogen tot € 168,- zonder dat het u extra kost. U kunt Vrijwilligers & Vrienden UMCG meer steunen zonder dat het u meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van leeftijd en inkomen.

Reken met behulp van de schenkcalculator uit welk voordeel u kunt behalen.

ANBI

Vrijwilligers & Vrienden UMCG is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Ook betekent dit dat Vrijwilligers & Vrienden UMCG geen belasting hoeft te betalen over uw nalatenschappen of schenkingen.

Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 8003.17.191

Meer weten?

Voor vragen over een periodieke schenking kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Wij zijn bereikbaar via (050) 361 35 57, of stuur een e-mail stichtingvriendenumcg@umcg.nl.