Steun ons eenmalig

Vrijwilligers & Vrienden UMCG is de interne vrijwilligersorganisatie van het UMCG die met hart en handen geeft om het welbevinden van de patiënten. Dit doen we o.a. door het geven van extra aandacht en ondersteuning tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Samen met u willen wij het UMCG een plek maken waar patiënten en familie zich gezien en gesteund voelen.

Wij hebben uw hulp hard nodig

Wilt u een patiënt extra aandacht en afleiding geven tijdens het verblijf in het UMCG en ons werk ondersteunen? Met uw donatie steunt u de werkzaamheden van onze stichting. Hiermee maakt u onze patiënten service, welzijnsactiviteiten en (sponsor)projecten mogelijk.

U kunt uw gift overmaken naar:
IBAN: NL32 INGB 0682324604 t.n.v. de Stichting Vrienden van het UMCG te Groningen, o.v.v. “gift”.

Hulp nodig?
Voor vragen over een periodieke schenking kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. stichtingvriendenumcg@umcg.nl

Wilt u liever telefonisch contact over een eventuele gift of meer informatie? Bel ons tussen 08:30-16:00 uur op (050) 3613557

Vrijwilligers & Vrienden UMCG 
zet zich 100% in voor het Algemeen Belang. 
Daarom is een gift 
aan de Vrijwilligers & Vrienden UMCG 
aftrekbaar bij uw belastingaangifte.