Gastvrouwen en gastheren in het UMCG

Op verschillende plekken in het UMCG verlenen onze vrijwilligers ondersteuning aan patienten en bezoekers.

Gastvrouw/gastheer Centrale Hal

word gastvrouw centrale hal

De gastvrouwen en gastheren begeleiden patiënten bij opnamen en poliklinische bezoeken in het UMCG. Zij proberen de opnameprocedure voor de patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gastvrouwen en gastheren zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 16.00 uur.


Gastvrouw/gastheer op een poli

Op verschillende poliklinieken zijn vrijwilligers aanwezig om de patiënt extra service te verlenen. Zij bieden patiënten en hun begeleiders koffie of thee aan en bieden extra aandacht waar dat nodig is. Ook kunnen zij patiënten naar andere afdelingen of onderzoeken begeleiden en zorgen zij er voor dat de polikliniek gezellig en opgeruimd is. Gastvrouwen en gastheren op de poli zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.


Gastvrouw/gastheer  op een verpleegafdeling

Word gastheer op een afdeling

Obstetrie & Gynaecologie

Op de verpleegafdelingen van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie zijn iedere ochtend twee vrijwilligers aanwezig om het verblijf van de patiënten te veraangenamen. Deze vrijwilligers begeleiden bijvoorbeeld jonge moeders bij een extra bezoekje aan hun baby op de kinderafdelingen. Ook bieden zij lichte ondersteuning aan de jonge ouders bij het ontslag uit het ziekenhuis. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 13.00 uur.

Afdeling A2VA

Onder supervisie van professionals op afdeling A2 voeren vrijwilligers taken uit om voor patiënten het verblijf in het UMCG te optimaliseren. Het gaat hierbij veelal om oudere, kwetsbare mensen met verschillende ziektebeelden. De werkzaamheden van deze vrijwilligers bestaan voornamelijk uit het bieden van afleiding door middel van een praatje met elkaar, de krant of actualiteiten doornemen, indien mogelijk samen een stukje wandelen, een spelletje spelen en ondersteunen bij de maaltijd. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Afdeling C4VA

Onder supervisie van professionals op afdeling C4 voeren vrijwilligers taken uit om voor patiënten met multimorbiditeit het verblijf in het UMCG te optimaliseren en te structureren. Het gaat hierbij veelal om oudere, kwetsbare mensen met verschillende ziektebeelden.. De werkzaamheden van deze vrijwilligers bestaan voornamelijk uit het bieden van structuur (passend in het dagprogramma van de patiënt) door middel van een praatje met elkaar, de krant of actualiteiten doornemen, indien mogelijk samen een stukje wandelen, een spelletje spelen en ondersteunen bij de maaltijd. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Huiskamer afdeling Interne Geneeskunde

Op de afdeling Interne Geneeskunde kunnen patiënten gebruik maken van de huiskamer. Deze huiskamer is speciaal voor de oudere opgenomen patiënt en vrijwilligers bieden hier afleiding, structuur en gezelligheid in een huiselijke sfeer. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Beatrix Kinderziekenhuis

Deze vrijwilligers zijn actief op de verpleegafdelingen M1, M2 en M4 van het Beatrix Kinderziekenhuis. In overleg met de verpleegkundigen bieden de vrijwilligers kindgerichte activiteiten aan. Daarmee dragen zij tevens bij aan de sfeer op de afdeling en veraangenamen op die manier het verblijf van de opgenomen kinderen. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 12.45 uur.  


Gastvrouw/gastheer Oncologische verblijfsruimte De Stee

Op de eerste verdieping van de polikliniek Oncologie is een comfortabele verblijfsruimte, de Stee geheten. Patiënten en hun begeleiders kunnen hier, als zij dat willen, overdag langere tijd verblijven. De vrijwilligers binnen De Stee bieden patiënten de mogelijkheid om de wachttijd in een aangename, rustige sfeer door te brengen. Deze verblijfsruimte wordt mede beheerd door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.


Gastvrouw/gastheer Familie De Boer Huis