Geestelijke Verzorging

Iedere zondagmorgen zijn er bezinningsbijeenkomsten (kerkdiensten, humanistische bijeenkomsten en inspiratie vieringen), georganiseerd door de dienst Geestelijke Verzorging van het UMCG.

De dienst start om 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om een praatje te maken onder het genot kopje koffie. Rond twaalf uur worden de patiënten weer teruggebracht naar hun kamer.

Gastvrouw/gastheer kerkdiensten/inspiratiedienst

Vrijwilligers ondersteunen tijdens de verschillende diensten als gastvrouwen en -heren. Ze zijn op zondagochtend aanwezig van 9 tot 12.30 uur. De vrijwilligers worden minimaal één zondag per maand ingezet.

Langs Patiënten Gaan (LPG) i.v.m. de uitnodiging voor de diensten op zondag:

Vrijwilligers gaan op zaterdagochtend lang verschillende afdelingen in het ziekenhuis om patiënten uit te nodigen voor de diensten op zondag. Ze zijn op zaterdagochtend aanwezig van 10 tot 12 uur. De vrijwilligers worden minimaal één zondag per maand ingezet.

Patiënten Ophaal Service kerkdiensten/inspiratiedienst

Vrijwilligers begeleiden op zondagmorgen patiënten van de afdeling naar de dienst en na afloop begeleiden zij ze weer terug. Ze zijn op zondagochtend aanwezig van 9.30 tot 12.30 uur. De vrijwilligers worden minimaal één zondag per maand ingezet.

Eén keer per maand (tweede dinsdagavond) ondersteunt deze groep vrijwilligers bij de concerten georganiseerd door de Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Zij begeleiden de patiënten (op aanvraag) van de afdeling naar de locatie van het concert en weer terug.

Lid Cantorij

Een keer per maand verleent de cantorij van het UMCG medewerking aan de oecumenische kerkdiensten.

De cantorij bestaat uit vrijwilligers en zingt tijdens deze diensten. Ook zingt de cantorij tijdens diensten op bepaalde speciale (feest)dagen. 

De muzikale leiding van de cantorij berust bij een professionele dirigent. De dagelijkse organisatie ligt bij een vrijwillige groepscoördinator.

De cantorij oefent drie maal per maand op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur.