Geestelijke Verzorging

Iedere zondagmorgen zijn er bezinningsbijeenkomsten (kerkdiensten, humanistische bijeenkomsten en inspiratie vieringen), georganiseerd door de dienst Geestelijke Verzorging van het UMCG.

Gastvrouw/gastheer Kerkdiensten

Vrijwilligers ondersteunen de diensten als gastvrouwen en -heren.

Medewerker Patiënten Ophaal Service

Vrijwilligers begeleiden patiënten naar de dienst en na afloop weer terug naar de afdeling.

Lid Cantorij

Een keer per maand verleent de cantorij van het UMCG medewerking aan de oecumenische kerkdiensten

Een keer in de maand is een dienst in het UMCG. De cantorij bestaat uit vrijwilligers en zingt tijdens deze diensten. Ook zingt de cantorij tijdens diensten op bepaalde speciale (feest)dagen. 

De muzikale leiding van de cantorij berust bij een professionele dirigent. De dagelijkse organisatie ligt bij een vrijwillige groepscoördinator.

De cantorij oefent drie maal per maand op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur.