Informatiecentrum Oncologie

In het informatiecentrum Oncologie, direct naast de polikliniek, kunnen patiënten en bezoekers bij daarvoor speciaal opgeleide vrijwilligers terecht voor algemene informatie over zaken die met kanker te maken hebben. Deze informatie is aanvullend op de informatie die de patiënt van de arts of verpleegkundig specialist in de spreekkamer gekregen heeft.

Het informatiecentrum beschikt over een leestafel met zitplaatsen en internetplekken voor het opzoeken van informatie.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 16:30 uur, vrijdag van 09:00 – 13:00 uur.