Poliklinieken en verpleegafdelingen

Roomservice Obstetrie & Gynaecologie

Op de verpleegafdelingen van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie zijn iedere ochtend twee vrijwilligers aanwezig om het verblijf van de patiënten te veraangenamen. Deze vrijwilligers begeleiden bijvoorbeeld jonge moeders bij een extra bezoekje aan hun baby op de kinderafdelingen. Ook bieden zij lichte ondersteuning aan de jonge ouders bij het ontslag uit het ziekenhuis.


Vrijwilligers afdeling C4VA

Onder supervisie van professionals op afdeling C4 voeren vrijwilligers taken uit om voor patiënten met multimorbiditeit het verblijf in het UMCG te optimaliseren en te structureren. Het gaat hierbij veelal om oudere, kwetsbare mensen met verschillende ziektebeelden..

De werkzaamheden van deze vrijwilligers bestaan voornamelijk  uit het bieden van structuur (passend in het dagprogramma van de patiënt) door middel van een praatje met elkaar, de krant of actualiteiten doornemen, indien mogelijk samen een stukje wandelen, een spelletje spelen en ondersteunen bij de maaltijd.

Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur.


Huiskamer afdeling Interne Geneeskunde

Op de afdeling Interne Geneeskunde kunnen patiënten gebruik maken van de huiskamer. Deze huiskamer is speciaal voor de oudere opgenomen patiënt en vrijwilligers bieden hier afleiding, structuur en gezelligheid in een huiselijke sfeer.

Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur.


Wachtkamerservice

Op de poliklinieken KNO, Radiotherapie, Oncologie en Chirurgie zijn vrijwilligers aanwezig om de patiënt extra service te verlenen. Zij bieden patiënten en hun begeleiders koffie of thee aan en bieden extra aandacht waar dat nodig is. Ook kunnen zij patiënten naar andere afdelingen of onderzoeken begeleiden en zorgen zij er voor dat de polikliniek gezellig en opgeruimd blijft.

Vrijwilligers zijn aanwezig op:

  • KNO: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 -12.00 uur, maandag- en donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur
  • Radiotherapie: maandag, woensdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur en dinsdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
  • Chirurgie: dinsdag en donderdag van 10.00 – 16.00 uur
  • Oncologie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 13.00 uur

Vrijwilligers Beatrix Kinderziekenhuis

patientje met knuffel

Deze vrijwilligers zijn actief op de verpleegafdelingen M1, M2 en M4 van het Beatrix Kinderziekenhuis. In overleg met de afdeling en de daar werkzame pedagogische medewerkers bieden de vrijwilligers kindgerichte activiteiten aan. Daarmee dragen zij tevens bij aan de sfeer op de afdeling en veraangenamen op die manier het verblijf van de opgenomen kinderen.

Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 12:45 uur.


Vrijwilligers Geestelijke Verzorging

Iedere zondagmorgen zijn er bezinningsbijeenkomsten (kerkdiensten, humanische bijeenkomsten en inspiratie vieringen), georganiseerd door de dienst Geestelijke Verzorging van het UMCG. Vrijwilligers ondersteunen deze dienst als gastvrouwen en -heren en begeleiden patiënten naar de dienst en na afloop weer terug naar de afdeling.

Vrijwilligers zijn iedere zondag van 10:30 tot 11:30 uur aanwezig.